Consorci Esportiu

Notícies

Entries for gener 2013

Els adjuntem la següent circular.
A continuació els informem d'algunes de les novetats més significatives previstes en les diferents NORMES FISCALS, LABORALS i de SEGURET...
EN EL BOE DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2012, I AMB ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE GENER DE 2013, ES PUBLICA EL REAL DECRET 1619/2012, QUE CONTÉ EL REGLAM...