Consorci Esportiu

Notícies

Entries for desembre 2012

ES PUBLICA EL REIAL DECRET-LLEI 29/2012, DE 28 DE DESEMBRE, DE MILLORA DE GESTIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL EN EL SISTEMA ESPECIAL PER EMPLEATS ...
ES PUBLICA EL REIAL DECRET 1716/2012, DE 28 DE DESEMBRE, DE DESENVOLUPAMENT DE LES DISPOSICIONS ESTABLERTES, EN MATÈRIA DE PRESTACIONS, PER LA ...
S’HA PUBLICAT AL BOE EL REIAL DECRET 1717/2012, DE 28 DE DESEMBRE, PEL QUE ES FIXA EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PEL 2013. Els in...
ES PUBLICA LA LLEI 13/2012, DE 26 DE DESEMBRE, DE LLUITA CONTRA EL TREBALL IRREGULAR I EL FRAU A LA SEGURETAT SOCIAL (BOE NÚM. 311, DE 27/12/20...
ELS HI ADJUNTEM CÒPIA DEL FORMULARI DEL MODEL 145 (COMUNICACIÓ DE DADES AL PAGADOR), A FI I EFECTE DE COMPLIR EL QUE DISPOSA L’ART...