Consorci Esportiu

Notícies

Circular 23/2014 – REFORMA FISCAL (AUTÒNOMS)

Els informem que en Nota de premsa (1 d’agost de 2014) del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, s’informa que el Consell de Ministres va aprovar el primer d’agost el projecte de reforma tributaria, que inclou un conjunt de mesures per les que es rebaixa la càrrega fiscal a 20 milions de contribuents, sobretot de rendes mitjanes i baixes, es simplifiquen i modernitzen els principals tributs per afavorir l’estalvi i la inversió, s’impulsa la competitivitat de les empreses i el creixement econòmic i s’incentiva la lluita contra el frau. El Govern espanyol posarà, així, en mans dels contribuents 9.000 milions d’euros que faran possible un creixement addicional del PIB del 0,55%.

El projecte aprovat esta estructurat en tres projectes de llei que passen a tràmit parlamentari, incorporen novetats respecte a l’esborrany estudiat en Consell de Ministres del passat 20 de juny, i que suposen importants millores un cop que s’hagin finalitzat les observacions recollides en fase d’informació pública, i les propostes realitzades en les reunions mantingudes en el darrers dies amb diferents associacions i col·lectius.

Amb motiu de recollir algunes de les principals novetats que creiem poden ser d’especial interès a les persones que realitzen les declaracions en règim de declaració objectiva –mòduls-, hem cregut convenient presentar aquesta circular monogràfica.


Estem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta sobre el tema.


Atentament,

AGÈNCIA MATA