Consorci Esportiu

Assegurances per empreses

 • Cobertures:
  • Incendi.
  • Averia  de maquinària.
  • Danys elèctrics o aigua.
  • Pèrdua de beneficis.
  • Danys externs a la maquinària.
  • Equips electrònics.
 • Responsabilitat Civil:
  • Responsabilitat civil explotació.
  • Responsabilitat civil patronal.
  • Responsabilitat civil productes acabats.
  • Responsabilitat civil posttreballs.
  • Responsabilitat civil mediambiental.
  • Responsabilitat civil creuada.
  • Responsabilitat civil subsidiària.
  • Responsabilitat civil decenal.
 • Accidents:
  • Individuals.
  • Col•lectives.
  • Convenis.
 • Vida
  • Externalització dels compromisos per pensions de les empreses.
 • Salut:
  • Assegurances mèdiques.
  • Accident i malaltia.
  • Assegurança dental
 • Vehicles:
  • Turismes
  • Vehicles industrials i/o comercials.
  • Maquinària industrial rodada.
  • Motocicletes i ciclomotors.
  • Flotes.
 • Inversió i Estalvi
  • Inversió
  • Unit Linked
 • Assegurança de permís de conduir.
 • Transport de mercaderies.