CIRCULAR 6/2017: RESCAT DELS PLANS DE PENSIONS

15/11/2017
Fiscal

La Llei 35/2006 del IRPF, en l'article 17.2.a, estableix com a rendiments de treball les prestacions rebudes pels beneficiaris de plans de pensions i pels beneficiaris de contractes d'assegurances concertats amb mutualitats de previsió social.

 

La Disposició Transitòria (DT) 12 de la Llei 35/2006 IRPF estableix el següent:

  • Regim transitori pels plans pensions (PP), mutualitats de previsió social (MPS) i Plans previsió assegurats (PPA).
  • Reducció del 40% per prestacions rebudes en forma capital, per la part anterior al 31/12/2006. Si es rescata en forma mixta podrà aplicar-se la reducció fiscal a la part cobrada en forma de capital.

La reducció fiscal que la llei permet als rescats en forma capital es refereix al conjunt de plans de pensions subscrits per un mateix partícip i respecte la mateixa contingència. Per tant, la possible reducció només aplicable als rescats de capital d’un sol període impositiu.

No obstant, si es percep en forma de capital prestacions derivades de PP i d’una MPS per la mateixa contingència, l’aplicació de la reducció 40% es referirà a ambdues prestacions de forma independent, es podran rescatar en diferents exercicis sense perdre la reducció.


Llei 26/2014, afegeix punt 4 a DT 12 de la Llei 35/2006:

  • Manté el regim transitori de reducció del 40% sobre els rescats de plans de pensions, per la part aportada abans del 31/12/2006, però amb certes limitacions temporals. Depenen del any de jubilació tindrem més o menys temps per cobrar el rescat del pla de pensions amb reducció fiscal. Tres possibles situacions:
    • Jubilació a partir del 01/01/2015: el rescat del pla de pensions s’ha de realitzar dins el mateix exercici o dins els dos següents.
    • Jubilació entre 2011-2014: rescat s’ha d’efectuar dins els vuit exercicis següents a la jubilació.
    • Jubilació anterior a 01/01/2011: rescat fins al 31/12/2018.

Com podeu observar el tema del rescat de plans de pensions quan arriba el moment de jubilar-se és complex. Serà important planificar l’efecte fiscal que suposa rescatar un pla de pensions. No sempre resulta avantatjós rescatar totalment el pla de pensions en un sol any, ja que pot suposar un cost fiscal molt elevat en l’any de la jubilació.

Per això, en vistes a una propera jubilació recomanem estudiar les diferents opcions que tenim per rescatar un pla de pensions, fent les oportunes simulacions.