Història

La trajectòria d'Agència Mata, no hagués estat possible sense el treball i adaptació constant a les diferents necessitats derivades de les exigències del mercat i dels canvis legislatius. Sempre hem perseguit una relació propera i de confiança per planificar, millorar la gestió i alhora, assolir el nostre objectiu, ser referents.

En aquest context, volem fer un pas més per continuar millorant la comunicació amb els nostres clients, posant al seu abast un nou portal web on poden disposar en qualsevol moment de tota la informació relativa a l’àmbit fiscal i laboral tant a nivell d’empresa com de particular, tot això per incrementar l’accessibilitat i reduir cada cop més les distàncies, mantenint sempre el principi ètic que mereix un bon treball.

Així doncs, el nostre principal objectiu és oferir un servei integral d’alt valor afegit que respongui a les necessitats actuals i futures d’empreses i particulars dins del marc fiscal, laboral i jurídic vigent en cada moment, sempre oferint un tracte proper i personalitzat.