Serveis

Agència Mata ofereix als clients un assessorament integral d’alt valor afegit en l’àmbit fiscal, comptable, laboral, jurídic ... per empreses, autònoms i particulars, basat en la professionalitat i qualitat dels nostres serveis amb l’objectiu de donar sempre una atenció personal i individualitzada, ràpida i eficient pels interessos del nostres clients, buscant i oferint sempre la solució més idònia que s’adapti millor en cada moment a les seves necessitats. Això és possible en base a la relació de confiança mútua que l’Àgencia Mata té amb els clients i gràcies al nostre equip professional constituït per economistes, advocats i un personal amb acreditada qualificació, que treballen dia a dia per millorar la qualitat del servei i adequar-lo a l’oferta de possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

ASSESSORAMENT FISCAL

El nostre departament fiscal està dissenyat per satisfer les necessitats d’assessorament fiscal i planificació tributària d’empreses, professionals i particulars, així com realitzar una gestió integral en el compliment de les obligacions tributaries que marca la normativa fiscal vigent, presentant puntualment les declaracions fiscals corresponents i la liquidació d’impostos.

ASSESSORAMENT LABORAL

El departament laboral té com a objectiu primordial el compliment de les obligacions en matèria laboral i de la seguretat social, proporcionant assessorament continu als nostres clients per l’adequada presa de decisions en aquest àmbit per a una òptima gestió dels seus interessos, preparant i tramitant la documentació laboral necessària i representant als nostres clients en els processos litigiosos que es poguessin presentar.

ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS

Les empreses, autònoms i particulars estan exposats a constants i diferents riscos, pels quals l’Agència Mata, com a Agent d’Assegurances, disposa d’una àmplia gamma de cobertures. Els nostres professionals especialitzats, amb una clara vocació de servei i atenció al client, estudiaran i planificaran cada cas en funció de la situació del client, ajustant la oferta de la millor manera a les seves necessitats.

ASSESSORAMENT JURÍDIC

Agència Mata ofereix assessorament legal integral, orientació jurídica, consell professional i cobertura a les necessitats jurídiques que poden suscitar-se en l’activitat de les empreses i professionals, i en l’àmbit particular de les persones físiques. Alhora que presta assistència legal permanent per a la millor defensa dels interessos dels nostres clients.