Altres tràmits

Tramitació d'ajornaments i fraccionaments

Gestions i Recursos 

  • Davant Organismes Públics i/o Privats.
  • Davant l’Administració Central, Local o Autonòmica.
  • Contenciosos Administratius.

Tramitació i registre de patents i marques a través d'agent

Complimentar de les enquestes d'Estadística

Transport

  • Matriculacions.
  • Transferències.
  • Revisions de permís de conduir.
  • Pagament de multes.
  • Alta targetes de transport
  • Visats de targetes de transport.