Assegurances

Cobertures

 • Incendi.
 • Averia  de maquinària.
 • Danys elèctrics o aigua.
 • Pèrdua de beneficis.
 • Danys externs a la maquinària.
 • Equips electrònics.

Responsabilitat Civil

 • Responsabilitat civil explotació.
 • Responsabilitat civil patronal.
 • Responsabilitat civil productes acabats.
 • Responsabilitat civil posttreballs.
 • Responsabilitat civil mediambiental.
 • Responsabilitat civil creuada.
 • Responsabilitat civil subsidiària.
 • Responsabilitat civil decenal.

Accidents

 • Individuals.
 • Col·lectives.
 • Convenis.

Vida

 • Externalització dels compromisos per pensions de les empreses.

Salut

 • Assegurances mèdiques.
 • Accident i malaltia.
 • Assegurança dental

Vehicles

 • Turismes
 • Vehicles industrials i/o comercials.
 • Maquinària industrial rodada.
 • Motocicletes i ciclomotors.
 • Flotes.

Inversió i Estalvi

 • Inversió
 • Unit Linked

Assegurança de permís de conduir

Transport de mercaderies

Assegurances AXA
Assegurances AXA