Renda i patrimoni

Renda

  • Estudi i anàlisi personalitzat dels rendiments personals, concertant visita amb el client.
  • Tramitació i presentació dels models oficials de declaració del impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  • Simulacions de renda per anticipar l’efecte fiscal dels rendiments obtinguts i orientar les seves decisions.
  • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en la tramitació de l’expedient, per tal de buscar el millor resultat pel contribuent.

Patrimoni

  • Estudi i anàlisi personalitzat del patrimoni, concertant visita amb el client.
  • Tramitació i presentació dels models oficials de declaració de l’impost de patrimoni.
  • Simulacions de patrimoni per anticipar l’efecte fiscal i orientar les seves decisions.
  • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en la tramitació de l’expedient, per tal de buscar el millor resultat pel contribuent.