AXA Insurance

AXA LLAR
AXA LLAR
AXA SALUT
AXA SALUT
AXA VIDA
AXA VIDA
AXA EMPRESES
AXA EMPRESES

A Agència Mata el departament d'assegurances complementa el servei integral que volem donar a tots els nostres clients, així com a aquells que no ho són i volen un assessorament personalitzat en aquest àmbit.

Com a mediadors d'assegurances, comptem amb una companyia de prestigi mundial, AXA, que juntament amb la nostra gestió diària i formació específica, ens permeten assessorar i donar la resposta més adequada a les necessitats particulars de cada client.

La nostra tasca professional es basa en una clara vocació de servei i d'atenció al client, per tal d'ajustar l'oferta de la millor manera amb els productes que disposem per cobrir les necessitats de prevenció i protecció dels béns empresarials, patrimonials i personals.

Amb un departament d'atenció al públic personalitzat assessorem, assistim i tramitem els possibles sinistres des de la seva declaració fins al seu cobrament, vetllant sempre perquè les resolucions siguin de conformitat amb els termes pactats en els contractes d'assegurança.

Així mateix ens ocupem del seguiment de les pòlisses objecte de les cobertures perquè no minorin pel pas del temps la seva eficàcia, així com a adaptar els contractes i les cobertures en cada moment per actualitzar-les als nous productes del mercat que millor s'adeqüin als seus interessos.

Disposem d'un ampli ventall d'assegurances per cobrir diverses cobertures a nivell:

  • PATRIMONIAL: Assegurances de Vehicles, Llar, Comerç i Comunitats.
  • PERSONAL: Assegurances de Salut, Vida Risc, Accidents i Decessos. 
  • EMPRESES: Assegurances de Danys, Responsabilitat Civil, D&O, Ciber i Previsió Social.  
  • ESTALVI: Plans de Pensions, Estalvi periòdic, Estalvi a llarg termini, Productes Financers.