CIRCULAR 06/2022 - REDUCCIÓ DEL 40% EN ELS RESCATS DELS PLANS DE PENSIONS

05/12/2022
FISCAL

El TEAC amb la resolució número 8719/2021 del 24/10/2022, ha establert que quan es percebin prestacions de diversos plans de pensions, la reducció prevista en l’art. 17.2.c) del TR de la llei del IRPF.

 

CIRCULAR 06/2022 – REDUCCIÓ DEL 40% EN ELS RESCATS DELS PLANS DE PENSIONS

 

 

El TEAC amb la resolució número 8719/2021 del 24/10/2022, ha establert que quan es percebin prestacions de diversos plans de pensions, la reducció prevista en l’art. 17.2.c) del TR de la llei del IRPF, per aplicació del règim transitori de la DT dotzena de la Llei 35/2006, podrà aplicar-se a totes les quantitats percebudes en forma de capital únic (pagament únic) en l’exercici en el que es produeixi la contingència corresponent i en els dos exercicis següents, i no solament en un exercici (criteri que fins ara seguia la Direcció General dels Tributs en les consultes vinculants).

 

  • Si és el seu cas, es pot reduir al màxim el cost fiscal el rescat en forma de capital cobrant en exercicis diferents:
  • Podrà aplicar la reducció del 40%
  • Diferirà l’impost
  • Reduirà la progessivitat del seu IRPF.

 

  • Si en el seu moment no va aplicar la reducció, té la possibilitat de sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts abans que prescrigui (4anys).

 

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.