CIRCULAR 07/2022 - OBLIGATORIETAT DE LA DIRECCIÓ ELECTRÒNICA VIAL PER LES PERSONES JURÍDIQUES

15/12/2022
FISCAL

A partir del quart trimestre del 2022, la Direcció General de Trànsit obligarà a totes les empreses a relacionar-se electrònicament amb ella i per això passarà a notificar totes les notificacions relacionades amb el procediment sancionador de trànsit.

 

 

CIRCULAR 07/2022 – OBLIGATORIETAT DE LA DIRECCIÓ ELECTRÒNICA VIAL PER LES PERSONES JURÍDIQUES

 

 

 

 

 

 

A partir del quart trimestre del 2022, la Direcció General de Trànsit obligarà a totes les empreses a relacionar-se electrònicament amb ella i per això passarà a notificar totes les notificacions relacionades amb el procediment sancionador de trànsit de forma electrònica a través de la Direcció Electrònica Vial (En endavant, DEV).

 

Per aquest motiu, totes les empreses s’han de donar d’alta a la DEV a través del següent enllaç a la seu electrònica de la pàgina web de la DGT. Per presentar aquest tràmit, les empreses han de disposar d’un certificat digital en vigor i, a la vegada, han de facilitar un correu electrònic i un telèfon mòbil:

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subscriures-a-les-notificacions-electroniques-DEV

 

https://sedeapl.dgt.gob.es:9443/WEB_NTRA_CONSULTA/suscripcionNostraIdiomaPostback.faces

 

 

        Recordeu que si no comuniqueu un correu electrònic o un telèfon mòbil a la DGT per aquest fi, no rebreu els avisos de les notificacions de multes de trànsit.

 

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.