Assessorament mercantil

 • Estudi i anàlisi de quina és la millor estructura mercantil i d’administració, que s’adapta a les necessitats del client.
 • Assessorament preparació i tramitació d’escriptures:
  • Constitució de Societats (SA, SL,SCR...) i redacció i confecció d’Estatuts adaptats a la normativa vigent.
  • Ampliació i reducció de Capital Social.
  • Compravenda de participacions socials o accions.
  • Reelecció i Nomenament de càrrecs.
  • Apoderament i revocació de poders.
  • Modificació d’Estatuts: canvis de domicili, objecte social ....
  • Modificació, transformació, fusió i adquisició de societats.
  • Dissolució i liquidació de societats.
  • etc...
 • Tramitació d’escriptures i liquidació dels corresponents impostos.
 • Presentació d’escriptures en els registres mercantils o de la propietat.
 • Revisió i redacció de contractes mercantils: comissió, mandat, dipòsit, préstecs, compravenda, permuta, transport, assegurances, etc.
 • Assumptes relacionats amb documents de pagament: xecs, lletres, avals, etc.
 • Suport en concurs de creditors. 
 • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en al tramitació de l’expedient per tal de buscar el millor resultat pel contribuent.