Altres serveis

Tramitació d'ajornaments i fraccionaments

Familia 

  • Assessorament en dret civil: dret de familia.
  • Tramitació de l'expedient:
   • Incapacitat
   • Viduitat
   • Orfandat

Gestions i Recursos 

  • Davant Organismes Públics i/o Privats.
  • Davant l’Administració Central, Local o Autonòmica.
  • Contenciosos Administratius.

Assessorament sobre nacionalitat i estrangeria

Transport

  • Matriculacions.
  • Transferències.
  • Revisions de permís de conduir.
  • Pagament de multes.
  • Alta targetes de transport
  • Visats de targetes de transport.

Oci

  • Llicències de caça, pesca.
  • Permís d’armes.